ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫਾੱਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ>> ਹੈਡਲਾਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ’ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਲੱਸ (+) ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ >> ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨਯੂ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਲੱਸ (+) ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਐਡ ਕਰੋ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।