હા, અમારી પાસે વાસ્તવિક સમય સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. કૃપા કરીને પોર્ટલ સ્ક્રીનના જમણા ખૂણા પર ચેટ સહાયક બટન શોધો જે ઓરેન્જ રંગમાં ચિહ્નિત છે.


કોઈપણ સહાય/ મદદ માટે, અમને creators@dailyhunt.in પર ઇમેઇલ કરો