நீங்கள் ஒரே புத்தகத்தை 5 சாதனங்களுக்கு மேல் பதிவிறக்கம் செய்திருந்தால், இந்த பிழையை நீங்கள் பெறலாம்.


இதில் உங்களுக்கு உதவ, உங்கள் Friends@Dailyhunt.in இல் கிளையண்ட் ஐடியை (அமெரிக்காவைப் பற்றிய பிரிவில் பார்க்கவும்) எங்களுக்குப் பகிரவும், எங்களில் ஒருவர் உங்களுக்கு உதவுவார்.