നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനായി, നിങ്ങളുടെ ചാനലിന്‍റെ പേര്, ചാനൽ URL, നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് ഇമെയിൽ, നമ്പർ എന്നിവ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരിക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം YourFriends@Dailyhunt.in ആണ്.