ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಆ್ಯಪ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಲೈಂಟ್ ID (ಪ್ರೊಫೈಲ್ -> ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ) ಅನ್ನು yourfriends@dailyhunt.in ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.