പ്രിയ യൂസര്‍, ഹെഡ്‌ലൈനും ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ കണ്ടന്‍റും പരസ്പരം മാച്ച് ആവുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത പ്രസാധകരിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടന്‍റ്, യാതൊരുവിധ മാറ്റവും വരുത്താതെ നേരിട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡെയ്‌ലിഹണ്ടിൽ ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലും, ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ ലിങ്ക് yourfriend@dailyhunt.in എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ അയച്ചുതരികയാണെങ്കില്‍ തിരുത്തൽ നടപടികള്‍ക്കായി ഞങ്ങള്‍ പ്രസാധകരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.