ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਧੀਮੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ’ ਬਟਨ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

 •        ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਟਾਇਪ (2G/3G/4G/Wi-Fi)

 •        ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ

 •        ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ (ਹੈਲਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਬਾਉਟ ਅਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ)

ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ  YourFriends@Dailyhunt.in