ਡੇਲੀਹੰਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ, ਆਈਫੋਨਾਂ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਬੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀਹੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।


ਫ਼ੋਨ ਮੇਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਓਐਸ, ਵਿੰਡੋਜ਼) 

ਮੋਬਾਈਲ ਓਐਸ ਸੰਸਕਰਣ 

ਗਲਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ


ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ YourFriends@Dailyhunt.in