മിക്കവാറും എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലും ഐഫോണുകളിലും വിൻഡോസ് ഫോണുകളിലും DailyHunt പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. BB-യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് DailyHunt ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എത്രയും വേഗം സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കും:


ഫോൺ നിർമ്മാണവും മോഡലും

പ്ലാറ്റ്ഫോം (Android, iOS, Windows)

മൊബൈൽ OS പതിപ്പ്

പിശക് സ്ക്രീൻഷോട്ട്YourFriends@Dailyhunt.in എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ