ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ creators@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਲਿਖੋ।