ਕ੍ਰਿਏਟਰ

DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ https://dhcreator.dailyhunt.in/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ creators@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ...
DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ https://dhcreator.dailyhunt.in/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ creators@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ...
ਕੀ DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦੋ ਅਕਾੳਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ creators@dailyh...
ਆਪਣੀ DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਨ-ਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।   ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿ...
ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਪਿਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆੱਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅ...
ਕੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਏਂਗੇਜਮੈਂਟ - ਵਿਊਜ਼, ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕਸ ਆਦਿ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੋਸਟ ਏਂਗੇਜਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।  DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਓ >> ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ  ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ creators@da...
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਤੁਸੀ ਲਾੱਗਆਉਟ ਬਟਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ਼ ਡ੍ਰਾਪ ਡਾਉਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਚੈਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਟਨ ਲੱਭੋ ਜਿਸਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ...
ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ “ਹੈਂਡਲ ਆੱਲਰੇਡੀ ਟੇਕਨ(ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ)” ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।  ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ creators@dailyhunt.in ਤੇ ਲਿਖੋ। 
ਕੀ OTP ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
OTP ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰcreators@dailyhunt.in ‘ਤੇ ਲਿਖੋ।