ਖ਼ਬਰ

ਐਪ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜੀਏ/ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ?
ਹਾਂ। ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ...
ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਲਾੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਹੁਣ, ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਬਲਾੱਕ ਕਰਨਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਪਸ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ: ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਾੱਰਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਖੋਲ੍ਹੋ>>ਸ...
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ?
ਹਾਂ। ਐਪ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।  •        ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ  •        ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ...
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਾੱਰਸ ਨੂੰ ਫਾੱਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਫਾੱਲੋ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਆਇਕਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਨਫਾੱਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? - ਐਂਡਰਾਇਡ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੁਣ 'ਫਾਲੋ' ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ (ਤਿੰਨ ਡੈਸ਼ਾਂ) ...
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰੋ
ਹਾਂ, ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 3 ਡਾੱਟਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵ ਸਟੋਰੀ ...
ਕੀ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਲਾਇਵ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਕੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਕੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਡਲਾਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਣੇ (+) ਆਇਕਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਟਾੱਪਿਕਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇ...
ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਕਾਨਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਆਕਰਨ/ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ ਕਾਨਟੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡ...
ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਬਰ/ਦੁਹਰਾਅ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ/ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਾਨਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਰਸਨਲਾਇਜ਼ਡ, ਰੈਲ...
ਹੈਡਲਾਇਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ/ਗਲਤ ਹੈਡਲਾਇਨ
ਆਰਟੀਕਲ ਕਾਨਟੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੈਡਲਾਇਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਤੋਂ ਕਾਨਟੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ...