ਖ਼ਬਰ

ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨ...
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
ਪਿਆਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ "ਬਲੌਕ" ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚੈਨਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ...
ਝੂਠੀਆਂ/ਪੱਖਪਾਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪਿਆਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਾੱਲੋ ਆਇਕਨ ਨੂੰ ਕਲ...
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਕੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਹਾਂ, ਸਟਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਕੋਰ 3 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।