ਕ੍ਰਿਏਟਰ

ਮੈਂ ਡੇਲੀਹੰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ?
ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀਹੰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ:  •        ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ...
ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਾਂ?
ਹਾਂ, ਤੁਸੀਨ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ: •        ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ  •        ਬਾਇਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀ...
DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁਮੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਥ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ, DH ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪੋਰਟਲ >> ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਫਿਲਟਰ ਚੁਣੋ>>ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕਰਸਰ ਘੁੰਮਾਓ >> ਕੁਮੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ DH ਕ੍ਰ...
ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਕੁਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਥ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।  ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ >> ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ >> ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਕੁਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਕੁਮੈਟ ਆਇਕਨ ‘ਤੇ ਕਲ...
ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਫਾੱਲੋਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਥ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।  ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ >> ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ >> ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਕੁਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬਣੇ ਕੁਮੈਂਟ ...
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਹਾਂ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ >> ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ >> ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਕੁਮੈਂਟ ਦੇ ਕ...
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ OTP ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ।  ਸਾਨੂੰ creators@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ...
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ “ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਅਵੈਧ ਹੈ”
ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ।  ਸਾਨੂੰ creators@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ...
ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ “ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ”
ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ।  ਸਾਨੂੰ creators@Dailyhunt.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ। ...
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਂਗਵੇਜ਼ ਬਦਲੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਾਥ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ -  ਐਪ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ >> ਨਿਊਜ਼ ਲੈਂਗਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ >> ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ...