પ્રિય યુઝર, આ અનુભવ માટે અમે દિલગીર છીએ. ડેઈલીહન્ટમાં અમે યુઝરના અનુભવને સુધારવાની દિશામાં દરરોજ કામ કરીએ છીએ અને તમે આ સમસ્યા અમને જણાવી એની અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ. તમારી ક્લાયન્ટ આઈડી (પ્રોફાઈલમાં -> સેટિંગ્સમાં ઉપલબ્ધ) સાથે સ્ક્રીનશૉટ અથવા આર્ટિકલની લિન્કની વિગતો સાથે YourFriends@dailyhunt.inના માધ્યમથી કૃપા કરી શૅર કરો