પરચુરણ

તમારી જાતને અપડેટ રાખવા માટે ડેઇલીહન્ટ (અગાઉના ન્યૂઝહન્ટ)નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?
ડેઇલીહન્ટ - તમામ પ્લેટફોર્મ પર ટોચની મોબાઇલ ન્યૂઝ એપ્લિકેશન - તમને તમારી આસપાસના સમાચારો પર અપડેટ રહેવામાં મદદ કરે છે. તેમાંથી મહત્તમ લાભ મેળવવા માટે અમારી ...
શું હું મારા ફેસબુક એકાઉન્ટ લોગિનનો ઉપયોગ કરી શકું?
હા, તમે તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ નોંધણી અને લોગિન કરવા માટે કરી શકો છો.
આપણે નવા અખબારો ક્યારે ઉમેરીએ છીએ અથવા અપડેટ કરીએ છીએ?
એક સતત પ્રક્રિયા તરીકે, અમે ડેઇલીહન્ટમાં અખબારો અને સમાચાર સ્ત્રોતો ઉમેરતા રહીએ છીએ.
કૉપીરાઈટ સમસ્યા
તમારી ઍપમાં આવી કોઈ સમસ્યા હોય તો, કૃપા કરી આર્ટિકલ સાથે YourFriends@Dailyhunt.in પર અમારો સંપર્ક કરો. અમે શક્ય હશે એટલું જલ્દી તમારી મદદ કરવાનો ચોક્કસપણે પ...
ડેઇલીહન્ટ એપ્લિકેશન - એન્ડ્રોઇડના નવીનતમ સંસ્કરણ પર શું નવું છે
કૃપા કરીને તમારા બધા મનપસંદ અને તાજેતરમાં વાંચો નીચેના બાર પર મોર (ત્રણ ડેશ) હેઠળ "ફોલો" વિભાગ (સ્ટાર આઇકોન)ના સ્ત્રોતો વાંચો. તમે સ્ત્રોતોને અનુસ...
બૅટરી વપરાશ
પ્રિય યુઝર, તમારા ડિવાઈસ પર બૅટરીના વધેલા વપરાશ માટે અમે ક્ષમા માગીએ છીએ. અમારી ઍપ પર બૅટરીનો વપરાશ ઓછો થાય એ માટે અમે પૂરતી સંભાળ લઈએ છીએ. આમ છતાં, અમે તમા...
ક્લિક અલગ જ આર્ટિકલ પર લઈ જાય છે
પ્રિય યુઝર, આ અનુભવ માટે અમે દિલગીર છીએ. ડેઈલીહન્ટમાં અમે યુઝરના અનુભવને સુધારવાની દિશામાં દરરોજ કામ કરીએ છીએ અને તમે આ સમસ્યા અમને જણાવી એની અમે પ્રશંસા કર...
કમૅન્ટ રિજેક્ટ થઈ રહી છે
પ્રિય યુઝર, કમૅન્ટમાં નફરતભર્યા/અપમાનજનક/અશ્લીલ શબ્દો વિરુદ્ધ અમે કડક કમૅન્ટ પૉલિસી ધરાવીએ છીએ. તમને લાગતું હોય કે તમારી કમૅન્ટનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નહોતો...
કમૅન્ટ સેક્શન નીકળી ગયું છે
પ્રિય યુઝર, આ અનુભવ માટે અમે દિલગીર છીએ, કમૅન્ટ અનુભવને સુધારવાની દિશામાં અમે સખત મહેનત કરી રહ્યા છીએ. ઈમેઈલ દ્વારા સ્ક્રીનશૉટ અથવા આર્ટિકલ લિન્ક YourFriend...
ફૉર્સ ડાઉનલૉડ
પ્રિય યુઝર, આ અનુભવ માટે અમે ક્ષમા માગીએ છીએ, કોઈ ત્રીજી પાર્ટી વેબસાઈટ પરથી ઍપ ડાઉનલૉડ્સને ડેઈલીહન્ટ પ્રોત્સાહન આપતું નથી, અથવા યુઝરને સીધી જ ઍપ ડાઉનલૉડ કર...