ડેઈલીહન્ટ ઍપ ખોલો ટોચના ડાબા ખૂણે તમારી પ્રોફાઈલ પર ક્લિક કરો. સેટિંગ્સ પર ક્લિક કરો તમે તેના માટે નોટિફિકેશનના ઑપ્શન જોઈ શકશો.