డైలీహంట్ యాప్‌ను తెరిచి, ఎగువ ఎడమ వైపు మూలన ఉన్న మీ ప్రొఫైల్‌పై క్లిక్ చేయండి.

సెట్టింగ్స్‌పై క్లిక్ చేయండి, తద్వారా మీరు నోటిఫికేషన్స్ ఆప్షన్‌ను చూడగలరు.