ஆம், பதிவு செய்து உள்நுழைய உங்கள் Facebook கணக்கைப் பயன்படுத்தலாம்.