நீங்கள் இந்த தளத்தைப் பார்வையிடலாம்: http://dae.dailyhunt.in மற்றும் பதிவு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்


https://dae.dailyhunt.in/#toregister

அல்லது, YourFriends@Dailyhunt.in இல் எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்