டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து, அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உள்ள உங்களது புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க. 


செட்டிங்ஸ் மீது கிளிக் செய்தால், அதற்குரிய நோட்டிஃபிகேசன்ஸ் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.