మా యాప్‌లో నైట్ మోడ్ ఆప్షన్ ఉందని మేము మీకు తెలియజేస్తున్నాము. డైలీహంట్ యాప్‌ను తెరిచి, ఎగువ ఎడమ వైపు మూలన ఉన్న మీ ప్రొఫైల్‌పై క్లిక్ చేయండి.

సెట్టింగ్స్‌పై క్లిక్ చేయండి, తద్వారా మీరు నైట్ మోడ్ ఆప్షన్‌ను చూడగలరు. ఇది మీకు సహాయపడుతుందని ఆశిస్తున్నాము.