அன்பார்ந்த யூசரே, ஆர்டிகிள் கன்டென்ட்க்கு உரிய வகையில் ஹெட்லைன் பொருந்தாமல் உள்ளதற்கு நாங்கள் மன்னிப்பு கோருகிறோம். டெய்லிஹன்ட் பொறுத்தவரை, பலவிதமான பப்ளிசர்களிடம் இருந்து ஒட்டுமொத்தமாக கன்டென்ட் வாங்கி, எந்த திருத்தமும் செய்யாமல், உள்நோக்கம் எதுவும் இன்றி அப்படியே வெளியிடுகிறோம். 


எனினும், பொருத்தமில்லாத ஆர்டிகிள் பற்றி நீங்கள் முறையிட விரும்பினால், அந்த லிங்கை yourfriends@dailyhunt.in என்ற முகவரிக்கு எழுதி அனுப்புங்கள், அதுபற்றி சம்பந்தப்பட்ட பப்ளிசரிடம் நாங்கள் தெரியப்படுத்தி, திருத்த முயற்சிக்கிறோம்.