ପ୍ରିୟ ୟୁଜର, ଏପରି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ । କମେଣ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବଢାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଏଦିଗରେ କାମ କରୁଛୁ ।

YourFriends@dailyhunt.inରେ ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିକିଲ ଲିଙ୍କ ପଠାନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆମେ ଏପରି ମାମଲାରେ ଆମର ସୁଧାର ଆଣିପାରିବୁ ।