ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ನಿಮಗಾದ ಅನುಭವವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ನಾವು ಶ್ರಮಮೀರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು YourFriends@dailyhunt.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು