మీరు మీ రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడీతో DH క్రియేటర్ పోర్టల్‌లో సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత డైలీహంట్ యాప్‌లో మీ ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది.