ਓਹ! ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੀਮੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਜੀ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਲੀਹੰਟ ਐਪ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।
•         ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾੱਟ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ

•        ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ  'm.dailyhunt.in' ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

•        ਡੇਲੀਹੰਟ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ (ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ  ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ YourFriends@Dailyhunt.in ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।