டெய்லிஹன்ட் சார்பாக நல்வாழ்த்துகள். 


பின்வரும் ஸ்டெப்ஸ் பின்பற்றினால், வீடியோஸ் ஆட்டோப்ளே பிரச்னையை நீங்கள் நிறுத்த முடியும். 


*டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து, இடது மேல்புற மூலையில் உங்கள் புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க.

* செட்டிங்ஸ் மீது கிளிக் செய்தால், அதற்குரிய ஆட்டோப்ளே ஆப்ஷன் உங்களுக்கு காட்டும்.