தாராளமாக, வேறொருவரின் ஃபோன் எண்ணில் நீங்கள் OTP வெரிஃபிகேஷன் செய்யலாம்.  ஏதேனும் உதவி/உறுதுணைக்கு, creators@dailyhunt.in என்ற முகவரிக்கு இமெயில் அனுப்பவும்.