அன்பார்ந்த பயனாளரே, நாங்கள் ஒரு கடுமையான கமெண்ட் பாலிசி பின்பற்றுகிறோம். வெறுக்கத்தக்க/துஷ்பிரயோக/கெட்ட வார்த்தைகள் பயன்படுத்தினால் கமெண்ட் நிராகரிக்கப்படும். 


உங்களது கமெண்ட் இந்த வரைமுறையில் வரவில்லை எனில், தயவுசெய்து எங்களுக்கு Yourfriends@dailyhunt.in என்ற முகவரியில் விவரம் அனுப்பவும், இதுபற்றி ஆய்வு செய்து, நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்