ವಿಭಿನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷರ್‌ಗಳ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಡೈಲಿಹಂಟ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷರ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಡಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಕಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು YourFriends@DailyHunt.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.