ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ಆ್ಯಪ್‌ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ https://www.dailyhunt.com/privacy ನಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳವಳಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು yourfriends@dailyhunt.in ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.