ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಸರ್, ನಾವು ಭಾಷೆಗಳಾದ್ಯಂತ 3000+ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. 'ಫಾಲೋ' ಐಕಾನ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 3 ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 3 ಬಿಂದುಗಳ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ "ಬ್ಲಾಕ್" ಆಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಯಸದ ಸೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.