உங்களது டிவைஸை ‘ரீஸ்டார்ட்’ செய்ய கேட்டுக் கொள்கிறோம், அதன்பின் ஆப் செட்டிங்ஸ் சென்று 'Never Autoplay Videos' ‘செலக்ட்’ செய்க & தடங்கல் இன்றி ஆப் இயக்க இது உதவும்.


ஒருவேளை, இவற்றை செய்த பிறகும், பிரச்னை நீடித்தால், ஆப் வழியாக உங்களது கிளையன்ட் ஐடி (செட்டிங் – புரொஃபைல் செக்‌ஷனில் பார்க்க) உடன் தொடர்பு கொள்க.