దయచేసి మీ డివైజ్‌ను ‘రీస్టార్ట్’ చేయాల్సిందిగా మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము, ఆ తర్వాత యాప్ సెట్టింగ్స్‌లో 'Never Autoplay Videos'ను ‘సెలెక్ట్’ చేసుకోండి. దీంతో ఇకపై మీరు యాప్‌ను నిరంతరాయంగా ఉపయోగించగలరని ఆశిస్తున్నాము.

కానీ, ఒకవేళ సమస్య ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నట్లయితే, మీ యాప్ క్లయింట్ ఐడీ (సెట్టింగ్ – ప్రొఫైల్ సెక్షన్‌లో కనిపిస్తుంది) ద్వారా YourFriends@Dailyhunt.in ను సంప్రదించండి