ପ୍ରିୟ ୟୁଜର, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହୁଁ । ଏପରି ଆଡ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍‌ସଟ୍‌ /ଲିଙ୍କ ଆମକୁ ପଠାଇ ଏହାକୁ ହଟାଇବାରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ।

ଆମକୁ YourFriends@Dailyhunt.inରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବୁ