પ્રિય યુઝર, અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. અને અમે પણ આ બાબતને યોગ્ય ગણતા નથી. આવી બાબતે વિશે ઍપ પર રિપૉર્ટ કરો અથવા અમને તેની સ્ક્રીનશૉટ/ લિન્ક મોકલી આપો અને તેને દૂર કરવા માટે અમારી મદદ કરો. YourFriends@Dailyhunt.in પર અમારો સંપર્ક કરો અને અમારામાંથી કોઈક તમારી સહાયતા કરશે.