ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ମୋ ପସନ୍ଦର ନ୍ୟୁଜ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ସୂଚନା ପାଇବି?
ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେଲିବ୍ରିଟି, ସହର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆମେ କରିପାରିବୁନି । ଏପରି ସୁବିଧା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଫିଚର ନାହି...
ନୋଟିଫିକେସନ ଫଣ୍ଟ
ପ୍ରିୟ ୟୁଜର, ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଛୋଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଫଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ । ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ଦୃଷ୍ଟରେ ରଖି ଆମେ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପ୍‌ର ...
ନୋଟିଫିକେସନ ହେଡ୍‌ଲାଇନ
ପ୍ରିୟ ୟୁଜର, ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଗି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ । ଦୈନଦିନଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ୟୁଜରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ...
ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ନୋଟିଫିକେସନ
ପ୍ରିୟ ୟୁଜର, ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଗି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ । ଦୈନଦିନଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ୟୁଜରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ...