మా యాప్‌లో మీరు ఇలాంటి సమస్యలేవైనా కనుగొంటే, దయచేసి ఆర్టికల్స్‌తో పాటు మమ్మల్ని YourFriends@DailyHunt.in ద్వారా సంప్రదించండి. మేము సాధ్యమైనంత త్వరగా మీకు తప్పకుండా సహాయపడేందుకు ప్రయత్నిస్తాము.