ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು YourFriends@DailyHunt.in ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.