లోపం స్క్రీన్

క్రాష్ అవ్వడం (కొత్త వెర్షన్)
ప్రియమైన యూజర్, మీకు కలిగిన అసౌకర్యానికి క్షమాపణలు కోరుతున్నాము. యాప్‌ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు మేము నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాము అలాగే మీ అభిప్రాయాలన...