പിശക് സ്ക്രീൻ

ക്രാഷിംഗ് (ഓള്‍ഡ്‌ വേര്‍ഷന്‍)
ഹായ് യൂസര്‍, ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഈ ദുരനുഭവത്തിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആപ്പിന്‍റെ ഓള്‍ഡ്‌ വേര്‍ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് കാണ...
ക്രാഷിംഗ് (ന്യൂ വേര്‍ഷന്‍)
ഹായ് യൂസര്‍, ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഈ ദുരനുഭവത്തിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ അനുഭവം കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ കഠിനമായി പര...
എനിക്ക് ശൂന്യമായ സ്‌ക്രീൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?
പ്രിയ ഉപയോക്താവേ, നിങ്ങളുടെ OS ക്രമീകരണം ഡാർക്ക് മോഡിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നൈറ്റ് മോഡിലേക്കും മാറ്റുക (പ്രൊഫൈൽ -> ക്രമീകരണങ്ങൾ ->...