അതെ, ലഭിക്കും. സ്പോർട്സ് കാറ്റഗറിയില്‍ ഇത് കാണാം. ഹെഡ്‌ലൈൻ സെക്ഷന്‍റെ മുകളിൽ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പ്ലസ് (+) ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ടോപിക്സിലേക്ക് പോകുക, അവിടെ 'സ്പോര്‍ട്സ്' കാറ്റഗറി കാണാം.

എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ YourFriends@DailyHunt.in എന്ന വിലാസത്തില്‍ മെയില്‍ ചെയ്യുക.