ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕವಾದ ಆ್ಯಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಆ್ಯಡ್‌ಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ನುಸುಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಡ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಆ್ಯಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿಹಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ID ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆ್ಯಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್‌ಗೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೇವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ID ತಿಳಿಯಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈಲಿಹಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು >> ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್' ಎಂಬ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ YourFriends@Dailyhunt.in