અમે અત્યંત દિલગીર છીએ. અને અમે પણ આ બાબતને યોગ્ય ગણતા નથી. અમારા નીતિ વિષયક નિયમો અનુસાર, અશ્લીલ અને અનૈતિક હોય એવી એડ અમે દેખાડતા નથી. અને ધારો કે, અમારા એડ પાર્ટનર્સ દ્વારા ભૂલથી આવી એડ્સ રજૂ કરવામાં આવી હોય તો તેને બ્લૉક કરવા માટે અમે પૂરતા એડ ફિલ્ટર્સ સક્ષમ કર્યા છે. આમ છતાં કોઈકવાર, એવું થઈ શકે છે કે આવી એડ્સ ઘુસણખોરી કરી જાય. તમારી ડેઈલીહન્ટ ક્લાયન્ટ આઈડી સાથે, એડના સ્ક્રીનશૉટ અથવા આ એડમાં લખેલા લખાણ વિશે અમને જાણ કરી, આવી એડ દૂર કરવામાં અમારી મદદ કરો. આ વિશે અમે અમારા એડ પબ્લિશરને રિપોર્ટ કરશું અને તેને તરત જ દૂર કરશું. તમારી ક્લાયન્ટ આઈડી જાણવા માટે, ડેઈલીહન્ટ પર 'સેટિંગ્સ>> પ્રોફાઈલ સેક્શન' સેક્શનમાં જાવ. અમારું ઈમેઈલ એડ્રેસ છે YourFriends@Dailyhunt.in