ಹೌದು, OTP ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. 


ಯಾವುದೇ ನೆರವು/ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮಗೆ creators@dailyhunt.in ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ