అవును, OTP వెరిఫికేషన్ కోసం మీరు వేరొకరి ఫోన్ నంబర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.

ఏదైనా సహాయం / హెల్ప్ కోసం, creators@dailyhunt.in లో మాకు ఈమెయిల్ పంపండి