ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸੋਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

•        ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਰਰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾੱਟ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ

•        ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ  'm.dailyhunt.in' ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

•        ਡੇਲੀਹੰਟ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ (ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ  ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ YourFriends@Dailyhunt.in ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।