અમારે આ તપાસવું પડશે. ઈન્ટરનેટ નેટવર્ક સૉર્સ પર અમારું અવલંબન નથી. પણ કોઈકવાર એવું થાય છે કે, તમને આ સમસ્યા દેખાય છે. આ સમસ્યા ઉકેલવા માટે કૃપા કરી નીચે જણાવેલી વિગતો અમને મોકલી અમારી મદદ કરોઃ

 •        સમસ્યાનો ઍરર સ્ક્રીનશૉટ અથવા વિડિયો

 •        તમારા બ્રાઉઝરમાં 'm.dailyhunt.in' બ્રાઉઝ કરવાનો પ્રયાસ કરો અને અમને જણાવો કે તમને બ્રાઉઝરમાં પણ આ જ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

 •        ડેઈલીહન્ટ ક્લાયન્ટ આઈડી (પ્રોફાઈલ સેક્શનમાં સેટિંગ્સ હેઠળ જોઈ શકાય છે) અને અમે શક્ય એટલી જલ્દી તમારી મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરશું.   અમારું ઈમેઈલ છે YourFriends@Dailyhunt.in. અમે જાણીએ છીએ કે આ યાદી થોડી લાંબી છે, પણ આ બાબત અમને આ સમસ્યા શક્ય એટલી વહેલી ઉકેલવામાં ચોક્કસ મદદ કરશે.