ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ:
• ಸಮಸ್ಯೆಯ ಎರರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ
• ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ 'm.dailyhunt.in' ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
• ಡೈಲಿಹಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ID (ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು) ಮತ್ತು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ YourFriends@Dailyhunt.in ಆಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.